Firma Geopunkt Prace Geodezyjne powstała w kwietniu 2006 roku jako firma rodzinna Ryszarda i Łukasza

Staniszewskich, gdzie obok doświadczenia (43 lata w zawodzie) posiadamy znajomość najnowszych technologii.


Doświadczenie

Pracownicy firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie:

  • prowadzenia obsługi geodezyjnej dużych inwestycji
  • znajomość przepisów prawa związanego z prawami do nieruchomości
  • najnowszych technologii numerycznych stosowanych w systemach informacji przestrzennej

 

Zakres usług:

  • podziały nieruchomości
  • mapy do celów projektowych (klasyczne i numeryczne)
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • mapy do celów prawnych